85000

Lastebiler i Norge

30000

Brukes til transport 

5041

Millioner km på norske veier i året

247

Millioner tonn fraktes i året


 

Behovet for veitransport øker

Færre utdanner seg

Flere slutter

Arbeidskraft

Flere bedrifter benytter seg av utenlandske firmaer som presser prisene nedover.

Økende konkurranse

Norske transportselskaper må gi tapt for konkurransen fra utlandet.

EU kommisjonen

Vil gjøre det enklere for utenlandske transportselskaper å kjøre gods i Norge.

 

SSB, Statens vegvesen, Transportøkonomisk institutt, Norges lastebileierforbund